Årets dugnad

Dugnadsånden i Trudvang er stor, noe som ble bevist med godt fremmøte 07.05

Vårdugnad-2

Selvom pølsene ikke var helt varme kl. 17 så gikk disse likevel unna etterhvert som pølsetemperaturen økte. En takk til alle som bidro.

Styret

 

 

 

Varsel om ekstraordinær generalforsamling

Det varsles med dette om ekstraordinær generalforsamling i AS Trudvang. Dette er foreløpig kun et varsel om dato – så vi ber om at dere holder av denne dato for møtet. Mer info kommer senere.

Tid: Torsdag 25. oktober kl. 19 oo

Sted: Deichmanske bibliotek Majorstuen, kinoteket

 Saker:

  1. Styrets forslag til gjennomføring av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang.
  1. Styrets forslag til finansiering av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang.

Endelig innkalling med redegjørelse og forslag til vedtak vil bli sendt den enkelte aksjonær i henhold til aksjelovens bestemmelser og vil også bli lagt ut på selskapets hjemmesider www.astrudvang.no

Mvh,

Styret

Dugnadsinfo og brannalarm

Dugnad

Styret og vaktmester ønsker alle beboere velkommen til dugnaden i morgen, 8. mai fra klokken 17.00 og utover. Som vanlig blir vafler med tilbehør servert underveis, for å mette alle flinke arbeidere. Det er meldt strålende vær med opp mot 19 varmegrader på ettermiddagen. Vel møtt!

Brannalarmer

De siste dagene har det gått flere falske brannalarmer i noen av oppgangene våre. Det er bestilt service og kontroll på de aktuelle sentralanleggene det gjelder. Mer info om servicedato kommer senere.

 

Mvh,

Styret & Vaktmester

 

Den store vårdugnaden 2018!

dugnad

Hei alle sammen!
Vi har bestemt dato for årets vårdugnad. Dugnaden blir avholdt tirsdag 08. mai kl 1700 og utover, slik at huset og bakgården blir klar før nasjonaldagen.

Deltakelse er viktig for at det ikke skal bli urimelig mye på enkelte. Dersom du midlertidig ikke føler deg i stand til å utføre fysisk arbeid, kan du henvende deg til vaktmesteren i forkant av dugnaden for å tildeles andre oppgaver.

Som ved tidligere år, vil fravær meldes til OBF, og medføre tap av 300 kroner per leilighet.

Vel møtt på dugnad 08. mai. Vi satser på godt vær!

Info fra Generalforsamlingen – sakslisten

Det var et bra oppmøte på generalforsamlingen idag, snaut en tredjedel av det totale antall aksjer var tilstede (115 aksjer).

Sakslisten

A: Det ble ikke vedtatt å arbeide med vannrør på det nåværende tidspunkt. Styret vil derfor kun arbeide med soilrør i den kommende tiden.

B: Utgår da dette var en følgesak dersom sak A vedtok videre arbeid med vannrør.

C: Det ble fattet enighet om at styret kan bruker mer midler for å vedlikeholde akseselskapets verdier dersom det anses nødvendig.

Mvh,
Styret