Takk for innsatsen på dugnaden!

Styret takker de som møtte på dugnad!

Vi fikk gjort en del, men dessverre var fremmøte mindre enn hva vi har hatt tidligere. Det var særlig en del hagearbeid som ikke ble fullført (luking, etc.).

De som deltok på dugnaden vil få refundert 300 kr via fellesutleien i Juli eller August.

Ønsker at alle beboerne vil kose seg i bakgården vår. Erfaringsvis vet vi at bakgården blir mye brukt på gode dager i tiden fremover. Styret minner dermed alle beboere om å rydde opp etter seg, og forlate bord og stoler slik du ønsker å finne dem selv. Felles griller settes hels på plass innimellom hekkene for å minimalisere risiko for tyveri av utstyret vårt.

SOILRØRFORNYING

Som ledd i fremdriften i arbeidet med soilrørfornying har styret funnet det nødvendig å foreta en kartlegging av hvor mange leiligheter det er foretatt rehabilitering i bad, toalett evt andre steder med avløps- og vanntilknytning i den senere tid. Denne kartleggingen er planlagt i siste del av mai.

Styret anbefaler at ingen eiere setter i gang rehabiliteringsarbeider i bad, toalett, kjøkken mm før det foreligger en endelig plan og fremdrift for prosjektet.

Minner også om dugnaden tirsdag 09. mai!

Vårdugnaden 2017

dugnad

Hei alle sammen!
Vi har bestemt dato for årets vårdugnad. Dugnaden blir avholdt tirsdag 09. mai, slik at huset og bakgården blir klar før nasjonaldagen.

Deltakelse er viktig for at det ikke skal bli urimelig mye på enkelte. Dersom du midlertidig ikke føler deg i stand til å utføre fysisk arbeid, kan du henvende deg til styret i forkant av dugnaden for å tildeles andre oppgaver.

Som ved tidligere år, vil fravær meldes til OBF, og medføre tap av 300 kroner per leilighet.

Vel møtt på dugnad 09. mai!

 

KONTROLL OG SJEKK AV BRANNVARSLINGSUTSTYR OG –ANLEGG

Norsk Brannvern har nå gjennomført sjekk og kontroll av brannvarlingsutstyr og -anlegg i to omganger i nær alle leilighetene.

Den første runden ble foretatt i februar og omfattet sjekk og kontroll av den enkelte leilighets brannslukningsapparat samt egne brannvarslere.

Under befaringen ble leieboerne gjort oppmerksom på eventuelle feil og mangler (bla. for gamle slukningsapparat, feil plassering av egne brannvarslere og utgåtte batterier i disse mm).

Styret forutsetter at den enkelte leieboer selv sørger for at slike feil og mangler blir rettet opp.

Den andre runden ble foretatt i mars og nå sist 30.3 og omfattet skifte av batterier i brannvarsleren knyttet til selskapets felles brannvarlingssystem samt installering av brannvarsler i leiligheter hvor denne var fjernet. Eierne vil i siste tilfelle bli belastet med kostnadene med installering av ny varsler.

Styret har tatt opp med Norsk Brannvern at neste kontroll og sjekk av brannvernutstyret hos oss må planlegges bedre for å unngå at hver leilighet må besøkes to ganger. Dvs at leilighetenes eget brannsikringsutstyr og skifte av batterier i det felles varslingsanlegg gjøres samtidig.

Ny vaktmester er ansatt!

Ny vaktmester

Jens Solheim, 42 år er ansatt som vaktmester i AS Trudvang fra 01.03.2017.
Mer informasjon vil vi eventuelt komme tilbake til. Jens vil flytte inn i vaktmesterleiligheten til helgen/begynnelsen av neste uke.

Oppfordrer alle beboere å ta vel han vel i mot!

Vaskekort

Kortene kan nå kjøpes mellom 1800 og 1900 hver tirsdag fom. 07.03.17.