Siste mulighet for befaring av våtrom tirsdag 13.02

VIKTIG

SISTE DATO FOR BEFARING AV BADENE I AS TRUDVANG ER:

TIRSDAG 13. FEBRUAR MELLOM KL 17 OG 21.

DET GJENSTÅR 17 LEILIGHETER SOM IKKE ER BESØKT.

LEILIGHETENE SOM DET HELLER IKKE DEN 13. FEBRUAR ER NOEN HJEMME FOR BEFARING, MÅ AVTALE EGEN BEFARING OG KOSTNADENE MED DENNE EKSTRA BEFARINGEN VIL BLI BELASTET EIEREN.

DE MÅ RINGE TLF.NR 97199719 TIL FRANCK NYBO OG AVTALE TID FOR BEFARING (oppgi navn, adresse og etasje) .

STYRET I AS TRUDVANG

Parkering i bakgårdens korridorer

Styret har sett en økende tendens til parkering i bakgården etter at beboerparkering har blitt inført i Frogner Bydel. Styret må derfor minne beboerne om at parkering i bakgårdens korridorer ikke er tillatt. I dette området er det kun tillatt med «av-og-pålessing», da korridorene utgjør tilgangpunkter for utrykkingskjøretøy og bevegelseshemmede personer.

Advarsel: Parkerte kjøretøy vil, og blir, meldt inn til borttauing.

MVH,
Styret

 

 

BEFARING AV ALLE BEBOERES BADEROM

VIKTIG

BEFARING AV VÅTROM I ALLE LEILIGHETENE

I ARBEIDET MED SOILRØRREHABILITERINGEN ER DET BEHOV FOR Å SJEKKE  FORHOLD RUNDT SLUKLØSNINGER I LEILIGHETENES BADEROM.

STYRET HAR ENGASJERT EN KONSULENT TIL Å FORETA DENNE BEFARINGEN.

EN AV FØLGENDE DAGER DET GIS ADGANG TIL LEILIGHETEN:

ONSDAG 31.1, TIRSDAG 6.2 ELLER TIRSDAG 13.2

MELLOM KL 1700 OG 2100 

Styret i AS Trudvang

Årets befaring av Norsk Brannvern – obligatorisk for alle beboere

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Tirsdag 23. januar

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 29. januar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Jultretenning søndag 3. desember

JULETRETENNING

Nå er det snart begynnelsen på juletiden og da er det, som tradisjon tro, tid for å tenne grana.

Som vanlig tenner vi derfor grana første advent, som er førstkommende søndag 03.12 kl 1700. I den forbindelse vil styret invitere alle beboerne å titte ut for å få med seg begivenheten. Dette er en god anledning til å bli bedre kjent med andre i eierskapet.

Styret i AS Trudvang

christmas

Info for evakuering ved brann

EVAUKUERING VED BRANN

 Styret ble anbefalt under Gjensidiges befaring sist år at AS Trudvang burde sende inn en liste til Brann- og redningsetaten over beboere som ville kunne trenge hjelp ved brann. Dette gjorde styret tidligere i år.

Brann- og redningsetaten meldte tilbake at en slik liste for alle bygningene i kommunen ikke er til nytte for dem.

I stedet anbefalte Brann- og redningsetaten at følgende informasjon blir gitt til alle beboerne:

Ring alltid nødnummer110 hvis det brenner og fortell:

  • Hvem du er
  • Hva som skjer
  • Hvor du befinner deg
  • At du ikke er i stand til å komme deg ut på egen hånd.

Dette vil gjøre det lettere for Brann- og redningsetaten til å hjelpe deg.

Dersom det er røyk i gangen utenfor leiligheten, steng døra og hold deg inne i leiligheten.

Styret vil videre minne om at alle beboere må ha brannslukningsutstyr i leilighetene og at de sjekkes jevnlig og videre at batterier i egne brannvarslingsapparater skiftes en gang i året.’

Batterier i det felles brannvarslingsapparatet i den enkelte leilighet vil Norsk Brannvern AS i hht avtalen med dem sørge for.

Styret