Info fra styret

Vaktmester: Styret har lyst ut stilling på finn.no for å engasjere ny vaktmester. Det har blitt bestemt at det kun engasjeres ny vaktmester for 1 år i første omgang. Styret håper å få tak i ny vaktmester innen mars/april, og … Les videre

Info til aksjeeiere

Vaktmester:   Vaktmesteren  i AS Trudvang har sagt opp sin stilling,  og arbeidsforholdet avsluttes  28.02.17. På bakgrunn av dette vil vaktmestertjenesten bli noe redusert i denne perioden.   Styret jobber med å finne ny vaktmester/vaktmestertjeneste.   Vaskekort :   Kan … Les videre

Info fra styret

Aksjelaget har hatt besøk fra Gjensidige Forsikringselskap, ved gjennomgang av husets fellesarealer (loft og kjeller) og bemerket følgende: Kjellerdører og loftsdører: Flere av disse dørene sto ulåste under befaringen og det anmodnes derfor at alle boder blir holdt lukket og … Les videre