Nytt fra AS Trudvang

 

BRANNBALKONGENE

 Brannbalkongene er felles eie for beboerne i AS Trudvang. Det er hyggelig at enkelte av dere pynter med blomsterkasser på rekkverkene men vi gjør oppmerksom på følgende:

Hvis du benytter balkongen er det fint om du tar med deg stoler og bord inn i din leilighet. Alternativt bruker stoler og bord som kan slås sammen og kan bli satt inntil veggen på en slik måte at dette ikke er til hinder for bruk av balkongen som rømningsvei.

Blomsterkassene skal vende UT MOT atriet / bakgården. Blomsterpotter og annet skal IKKE stå på balkonggulvet da dette bryter med brannvernreglene for balkongen som rømningsvei.

Det er heller ikke tillatt å lagre/oppbevare noe i korridorene ut til balkongene da disse også er en del av rømningsvei ved brann.

Vi ber om at ovennevnte respekteres med hensyn til sikkerheten som angår oss alle.

Overtredelse av dette medfører at vi uten ytterligere varsel fjerner gjenstander på balkongene og i korridorene for eiers regning.

Dessverre mottar styret klager på at røyking forekommer på balkongene. Vi ber beboerne om å ta hensyn til naboene og ikke røyke foran naboens vinduer eller spesielt under naboenes vinduer. Sneiper skal heller ikke kastes i bakgården.

Til de beboerne som sjeneres av røyking på balkongene, ber vi dere om å si fra til den det gjelder slik at de kan flytte seg.

Styret vil også minne beboerne om at det er satt opp askebeger i sittegruppene i bakgården.

Mvh, Styret

 

Det er stengt for kommentarer.