Nytt fra AS Trudvang

BOD I OPPGANG

Disponerer du en av de små bodene som er i korridoren ut til brannbalkongen?

Disse bodene har gjennomgående vannrør som fryser og sprekker når det blir kuldegrader.

Den som disponerer en slik bod er derfor pliktig å holde boden oppvarmet om vinteren.

Både aksjonær og leietaker er ansvarlig ved lekkasjer som skyldes frosne rør.

 

Det er stengt for kommentarer.