Nytt fra AS Trudvang

                                                                                              RØYKING PÅ LOFTENE

I et av loftene er det oppdaget sigarettsneiper på gulvene. Gulvene i loftene er av trematerialer og loftene generelt og gulvene spesielt er fulle av støv.

Røyking på loftene er ikke tillatt for risikoen for brann er stor.

Av samme grunn vil styret påpeke at annen virksomhet på loftet som kan medføre brannfare ikke er tillatt (åpen ild, bruk av diverse el-utstyr, drill, skismøringsutstyr o.l.). Om noen aksjeeiere eller leieboere gjør dette, vil eieren av aksjene bli pålagt å avslutte leieforholdet umiddelbart og styret vil også kunne kreve salg av aksjene.

Styret ber om å bli informert dersom det oppdages at det kan være tegn på brannfarlig virksomhet foregår.

Styret

Det er stengt for kommentarer.