Påminnelse for å svare på kartlegging av rørsystem

Mange har enda ikke levert inn skjema som har blitt levert i postkassene før sommeren angående en kartlegging av rørsystemet i aksjelaget. Det er veldig viktig at alle leverer denne så fort som mulig (opprinnelig frist 1.august), med så korrekte svar som mulig.

Dersom dere ikke vet svaret på alle spørsmålene, må dere likevel forsøke å finne ut av svaret. Dersom dere etter å ha forsøkt å finne ut av svaret, må dere eventuelt skrive at dere ikke vet i margen.

 

Styret

Det er stengt for kommentarer.