Kartlegging av rørforhold – Status oppdatering

Styret har mottatt 54 skjema i kartleggingen av rør-status i hver enkelt bolig i AS Trudvang – hvorav noen glemte å skrive på navn og adresse i sitt skjema. Vi mangler 42 skjema fra beboerene og gjør oppmerksom at vi derfor gir en ny frist til å levere inn disse skjema – 01.09.2017. Disse skjema skal leveres til Lars Hagen i Trudvangveien 19. Beboere som ikke har levert innen denne fristen må påregne at ekstra kostnader kan påløpe for den enkelte som henger etter.

Med andre ord – sørg for å fylle ut dette snarest dersom dette ikke alt er gjort. 

 

Det er stengt for kommentarer.