Info fra Styret

OM SOILRØR

 

Styret mangler spørreskjema fra ca 20 eiere/leietagere.

 

To av spørreskjemaene vi har mottatt mangler navn, adresse og etasje. Da er de verdiløse for det formål svarene skal benyttes til. De som tror de kan ha glemt dette, må sende nytt spørreskjema.

 

OVERSVØMMELSE  I KJELLER I TRUDVANVN 21-23

 

For  noen dager siden tettet soilrøret seg helt til i kjelleren. Tilkalt rørlegger fikk spylt det rent og kunne fortelle at større papirstykker (bleier, bind mm) hadde forårsaket tilstoppingen.

Styret understreker at det ikke må kastes annet i WC enn det WC er ment for.

 At slikt materiale setter seg fast i soilrørene skyldes trolig at rørene innvendig er ganske rufsete. Dette understreker behovet for soilrørrehabiliteringen som styret for tiden arbeider med.

Det er stengt for kommentarer.