Info for evakuering ved brann

EVAUKUERING VED BRANN

 Styret ble anbefalt under Gjensidiges befaring sist år at AS Trudvang burde sende inn en liste til Brann- og redningsetaten over beboere som ville kunne trenge hjelp ved brann. Dette gjorde styret tidligere i år.

Brann- og redningsetaten meldte tilbake at en slik liste for alle bygningene i kommunen ikke er til nytte for dem.

I stedet anbefalte Brann- og redningsetaten at følgende informasjon blir gitt til alle beboerne:

Ring alltid nødnummer110 hvis det brenner og fortell:

  • Hvem du er
  • Hva som skjer
  • Hvor du befinner deg
  • At du ikke er i stand til å komme deg ut på egen hånd.

Dette vil gjøre det lettere for Brann- og redningsetaten til å hjelpe deg.

Dersom det er røyk i gangen utenfor leiligheten, steng døra og hold deg inne i leiligheten.

Styret vil videre minne om at alle beboere må ha brannslukningsutstyr i leilighetene og at de sjekkes jevnlig og videre at batterier i egne brannvarslingsapparater skiftes en gang i året.’

Batterier i det felles brannvarslingsapparatet i den enkelte leilighet vil Norsk Brannvern AS i hht avtalen med dem sørge for.

Styret

Det er stengt for kommentarer.