BEFARING AV ALLE BEBOERES BADEROM

VIKTIG

BEFARING AV VÅTROM I ALLE LEILIGHETENE

I ARBEIDET MED SOILRØRREHABILITERINGEN ER DET BEHOV FOR Å SJEKKE  FORHOLD RUNDT SLUKLØSNINGER I LEILIGHETENES BADEROM.

STYRET HAR ENGASJERT EN KONSULENT TIL Å FORETA DENNE BEFARINGEN.

EN AV FØLGENDE DAGER DET GIS ADGANG TIL LEILIGHETEN:

ONSDAG 31.1, TIRSDAG 6.2 ELLER TIRSDAG 13.2

MELLOM KL 1700 OG 2100 

Styret i AS Trudvang

Det er stengt for kommentarer.