Parkering i bakgårdens korridorer

Styret har sett en økende tendens til parkering i bakgården etter at beboerparkering har blitt inført i Frogner Bydel. Styret må derfor minne beboerne om at parkering i bakgårdens korridorer ikke er tillatt. I dette området er det kun tillatt med «av-og-pålessing», da korridorene utgjør tilgangpunkter for utrykkingskjøretøy og bevegelseshemmede personer.

Advarsel: Parkerte kjøretøy vil, og blir, meldt inn til borttauing.

MVH,
Styret

 

 

Det er stengt for kommentarer.