Styrekandidater ønsket – Valgkomiteen

Til aksjonærene i AS Trudvang

Vi nærmer oss generalforsamling i AS Trudvang og vi i valgkomiteen ønsker hjelp til å finne kandidater til styret, så kunne du tenke deg å gjøre en jobb for selskapet, eller dersom du vet om noen som du mener vil passe, så ta kontakt med oss pr. telefon eller epost (adresser og telefon under) så raskt som mulig.

 

Styrearbeidet er honorert. For 2017 ble total styregodtgjørelse satt til kr. 100.000,-.

Valgkomiteen i AS Trudvang

Stig-Arild Martinsen, 41 66 71 98, stig_martinsen@hotmail.com

Torkild Brynlund, 93 01 06 49, torkild.brynlund@getmail.no

 

Med vennlig hilsen

Torkild og Stig-Arild

Det er stengt for kommentarer.