Info fra Generalforsamlingen – sakslisten

Det var et bra oppmøte på generalforsamlingen idag, snaut en tredjedel av det totale antall aksjer var tilstede (115 aksjer).

Sakslisten

A: Det ble ikke vedtatt å arbeide med vannrør på det nåværende tidspunkt. Styret vil derfor kun arbeide med soilrør i den kommende tiden.

B: Utgår da dette var en følgesak dersom sak A vedtok videre arbeid med vannrør.

C: Det ble fattet enighet om at styret kan bruker mer midler for å vedlikeholde akseselskapets verdier dersom det anses nødvendig.

Mvh,
Styret

Det er stengt for kommentarer.