Nytt fra AS Trudvang

OPPUSSING

AS Trudvang gjør oppmerksom på at alle rehabiliteringer og utbredelse på bad og kjøkken som innebærer kobling i og mot soilrør skal avklares med styret før arbeidets start.

Stål containere og de gule «i sekk» containere for byggeavfall skal plasseres minimum 8 meter fra bygningene grunnet brannfare, dvs. fortauet eller lengre vekk i Trudvangs tilfelle.

Det er ikke tillatt å hensette containere, avfall eller annet på plenene grunnet tynt lag med jord med leire under.

Det er stengt for kommentarer.