Informasjon angående rørfornyingen blir lagt ut her fortløpende


Siste oppdatering: 24.09.20

Informasjonsark som ble delt ut under møtet for Trudvangveien 25-27 finner du HER.

*****

INFORMASJONSMØTE 24. SEPTEMBER KL. 1800

PGA. OSLO KOMMUNES OPPDATERTE SMITTEVERNSTILTAK MED FORBUD OM SAMLING AV FLERE ENN 10 PERSONER, ER DET ENDRING I MØTEPLANEN. SMS MED INFO ER SENDT.

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/21-september-forbyr-private-sammenkomster-med-flere-enn-ti-personer

*****

*****

 

Uke 34: Planlagt oppstart av selve arbeidet med start i Hammerstads gate 30. Kan bli endret etter befaring/innmåling.

Uke 26:  Oppstart med befaring og innmåling av avløpsrør. Mandag 22. juni og tirsdag 23. juni i Hammerstads gate 28-30.

Onsdag 24. juni og torsdag 25. juni i Trudvangveien 21-23.

Klokkeslett 09:00-20:00 alle dager. Det er vanskelig å anslå når de kommer til den enkelte leilighet.

Torsdag 18. juni 2020: Avholdt informasjonsmøte for beboere i Hammerstads gate 28-30 og Trudvangveien 21-23 med Olimb Rørfornying AS. VIKTIG: LES ARKET MED INFORMASJON SOM BLE DELT UT PÅ MØTET!


God informasjon på Olimb sine nettsider.

SINTEF har laget et informasjonshefte -Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting. Dette kan du laste ned her SINTEF Utbedring av avløpsrør.

Igangsetting ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 25.10.2018. Styrets innkalling og redegjørelse samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen finner du her: AS Trudvang innkalling til ekstraordinær generalforsamling 25102018

Protokoll fra XGF AS Trudvang_25.10.18