Samleside med praktisk informasjon for beboere


BETALING TIL AS TRUDVANG NÅR DU ER BEBOER:

All betaling skjer med en faktura du får tilsendt i en epost fra AS Trudvang via vårt fakturaprogram Conta faktura. Epost med faktura blir sendt deg veldig snart etter du har mottatt varen. Betalingsfrist er 14 dager. Sjekk spamboksen om du ikke har mottatt epost. Har du ikke epost så finnes alternativ betalingsmåte. Opplys i så fall om dette når du handler.


Forslag til håndverkere:

Låsesmed: Lås og nøkkel AS tlf 22 60 60 60 (24 timer vakttelefon)

Rørlegger: Harry Martinsen AS, Hammerstads gate 5  tlf 23 33 24 40 / 93 02  84 89

Elektriker: Elektrofil AS tlf 22 09 90 00 / 90 60 50 84