Ved akutt behov for låsesmed, rørlegger eller elektriker kan du kontakte disse døgnet rundt!
Låsesmed: Oslo Låsservice  tlf 90 54 22 22  oslolasservice.no
Rørlegger: 24t Rørservice  tlf 22 52 20 20  24ror.no
Elektriker: Elektris  tlf 41 85 90 90  elektris.no

OBS! Akutt elektriker utenom åpningstid er kostbart. Dersom det ikke er akutt fare, er det lurt å vente til vanlig åpningstid og f.eks. EM Elektro kan benyttes med rabatt.

_______________________________________

Prosedyre ved vannlekkasje:

  • Ved akutt vannlekkasje gjelder det å begrense skaden. Steng stoppekran i egen leilighet umiddelbart!
  • Kommer det fortsatt vann må stoppekranen i kjelleren stenges
  • Lekkasjen kan også komme fra leiligheten over eller ved siden av. Ved mistanke, ta kontakt med nabo umiddelbart!
  • Ved mistanke om lekkasje på bad må ikke sluk benyttes før lekkasjen er lokalisert
  • Kontakt rørlegger med en gang en lekkasje oppdages. Rørleggeren foretar nødvendige tiltak og sørger for en oversikt over årsak og mulige skader
  • Varsle eventuelle berørte naboer
  • Meld i fra til styret og vaktmester så raskt som mulig