Høstdugnad

(FRIVILLIG) HØSTDUGNAD I BORETTSLAGET torsdag 12.10.2017

Vi fikk ikke gjennomført alle oppgaver som var nødvendig på årets vårdugnad, dermed kaller vi nå inn til en frivillig høstdugnad. Vi i styret hadde satt veldig pris på om å vite på forhånd om hvor mange som kan stille på denne dugnaden 12. oktober.

Send derfor gjerne en beskjed til styret@astrudvang.no om du tror at du kan stille.

Vi i styret håper at mange ønsker å bidra til fellesskapet!

Kartlegging av rørforhold – Status oppdatering

Styret har mottatt 54 skjema i kartleggingen av rør-status i hver enkelt bolig i AS Trudvang – hvorav noen glemte å skrive på navn og adresse i sitt skjema. Vi mangler 42 skjema fra beboerene og gjør oppmerksom at vi derfor gir en ny frist til å levere inn disse skjema – 01.09.2017. Disse skjema skal leveres til Lars Hagen i Trudvangveien 19. Beboere som ikke har levert innen denne fristen må påregne at ekstra kostnader kan påløpe for den enkelte som henger etter.

Med andre ord – sørg for å fylle ut dette snarest dersom dette ikke alt er gjort. 

 

Påminnelse for å svare på kartlegging av rørsystem

Mange har enda ikke levert inn skjema som har blitt levert i postkassene før sommeren angående en kartlegging av rørsystemet i aksjelaget. Det er veldig viktig at alle leverer denne så fort som mulig (opprinnelig frist 1.august), med så korrekte svar som mulig.

Dersom dere ikke vet svaret på alle spørsmålene, må dere likevel forsøke å finne ut av svaret. Dersom dere etter å ha forsøkt å finne ut av svaret, må dere eventuelt skrive at dere ikke vet i margen.

 

Styret

Hundehold

HUNDEHOLD

Det er etter hvert blitt svært mange av beboerne i AS Trudvang som har hund.

Styret vil understreke at når hunden luftes i bakgården skal den være i bånd. Det er mange som er redd hunder og følgelig ikke liker frittløpende hunder.

Videre er det flere som klager over at det lukter rundt busker og trær etter diverse etterlatenskaper fra dyreholdet. Når hunden skal luftes i nødvendige ærender, skal det skje utenfor bakgården og uansett hvor hunden luftes må det brukes hundeposer.

Hunder og andre dyr trenger naturligvis mat. AS Trudvang har betydelig rotte-og museplager i kjellerne. Oppbevaring av dyremat i kjellerbodene må derfor ikke forekomme fordi det vil tiltrekke udyrene.

Styret i AS Trudvang

Innbruddssikkert sykkelplass i bakgården

Styret gjennomførte i dag en runde hos alle beboere i borettslaget mellom 17.30-20.00, hvor vi spurte beboerne hvorvidt de var interessert i en plass i et potensielt innkjøp av sykkelskur. Undersøkelsen har blitt utført som følge av vedtatt forslag i generalforsamling 2017 om å lodde stemningen for dette.

Det var mange som ikke fikk anledning til å svare på undersøkelsen. Av alle boenhetene, så oppnådde vi ikke kontakt med 44 enheter. Derfor, som et tiltak for å gi alle muligheten til å svare på undersøkelsen, så åpner vi for at de som ikke fikk besøk i dag – og som er interessert i en innbruddsikker sykkelplass i bakgården – om å ta kontakt til styret på vår mail: styret@astrudvang.no

For de som ikke er kjent med tiltaket; så er dette kort fortalt et tilbud som gir beboere en mulighet til å oppbevare sykkelen lett tilgjengelig ute, men samtidig vesentlig redusere sjansen for at den blir stjålet i en innlås sykkelbod. Tiltaket er midlertidig ikke gratis (da de som ikke bruker tilbudet heller ikke skal betale for det). Pris vil ligge på et sted mellom 100-200 kr i måneden. Dersom du synes dette høres greit ut for deg, samt er interessert – ta kontakt med styret så fort som mulig. Foreløpig er det greit å ikke ville binde seg, selv om, over sommerferien vil vi be alle som har meldt seg som interessert om å bestemme seg.