Styrekandidater ønsket – Valgkomiteen

Til aksjonærene i AS Trudvang

Vi nærmer oss generalforsamling i AS Trudvang og vi i valgkomiteen ønsker hjelp til å finne kandidater til styret, så kunne du tenke deg å gjøre en jobb for selskapet, eller dersom du vet om noen som du mener vil passe, så ta kontakt med oss pr. telefon eller epost (adresser og telefon under) så raskt som mulig.

 

Styrearbeidet er honorert. For 2017 ble total styregodtgjørelse satt til kr. 100.000,-.

Valgkomiteen i AS Trudvang

Stig-Arild Martinsen, 41 66 71 98, stig_martinsen@hotmail.com

Torkild Brynlund, 93 01 06 49, torkild.brynlund@getmail.no

 

Med vennlig hilsen

Torkild og Stig-Arild

Påskeinfo fra Styret

NY VAKTMESTER

Vår nye vaktmester Erik Dober starter hos oss tirsdag 3. april.

Erik er 48 år og kommer fra Sveits.

Han har bodd  ca. 10 år i Norge, og har erfaring som vaktmester og har erfaring med hage-og blomsterstell.

Så hvis du ser en høy og mørk mann som rusler rundt i gården vår så er det Erik som prøver å gjøre seg litt kjent før oppstart.

Han har fått tilgang til vaktmesterleiligheten,  og etter at han har pusset opp litt (maling ) så vil han bo fast i leiligheten.

Vi håper alle vil ta vel i mot han og bidra til at han også vil trives hos oss her i AS Trudvang.

ØVRIGE SAKER

Alle kan bidra med å følge husordensreglene som er nedfelt for aksjelaget. Dette gjelder bl.a å ikke benytte oppgangene og de øvrige fellesarealene til å lagre sykler, barnevogner, akebrett, skohyller, lyslykter, skatebord, parkettblanker, tennveske, griller trillelbagger etc.  Vaktmesteren har nedfelt i arbeidsinstrukesen sin at alt som står i fellesarealene skal fjernes. Slike gjenstander vil bli lagt ut på «Finn.no  – Gis bort» fortløpende.

 Relatert til ovennevnte  har vi  også fått anmerkning fra forsikringsselskapet.  Norsk Brannvern som vi benytter til vårt felles varslingsanlegg var vel heller  ikke imponert over noen av oppgangene våre.

Styret er ansvarlig for at disse reglene overholdes og kan  i ytterste konsekvens bli ansvarlige hvis dette ikke gjennomføres.

Eneste som kan settes i sykkelbodene er sykler. Det er en bod i hver blokk merket sykkelbod. Andre gjenstander vil bli fjernet ved å gis bort på Finn, tiden vaktmester bruker på dette må de ansvarlige stå til ansvar for å kompensere for.

Det er per i dag 1 ledig plass i barnevognskuret. Kr. 100,- pr. mnd. Ta kontakt med styret dersom du er interessert.

Når det gjelder rullatorer og tilrettelegging av hjelpemidler fra Nav, så tillates rullatorer å settes i oppgangene så lenge det ikke er til sjenanse/sperrer rømmingsveier  for de øvrige beboerne.

I Hammerstadgaten 34 er det en beboer som har heis som er tilrettelagt fra Nav.

Tilsvarende vil komme i Trudvangveien 17.

 

Styret  ønsker  alle en god påske.

Ny vaktmester ansatt!

Syret ønsker å meddele at det er ansatt ny vaktmester i aksjelaget.

Erik begynner hos oss 1.april.

Han er 48 år og har lang erfaring som vaktmester.

Mer informasjon kommer etter hvert.

 

Med hilsen

Styret

Vaktmestertjenester Februar/Mars 2018

Arbeidsforholdet med gjeldende vaktmester opphøres fom. 01.april 2018. Styret arbeider for tiden med ansettelse av ny vaktmester med virkning fra april. Gjeldende vaktmester har nå også blitt sykmeldt ut til midten av mars, slik at styret ser seg nødt til å leie inn tjenestene nødvendig frem til egen vaktmester kan gjenoppta oppgavene i borettslaget. I en periode fremover mot april må beboerne derfor beklagligvis regne med nedsatt vaktmestertjenester. Måking vil bli forsøkt prioritert i forbindelse med innleide vaktmestertjenester de neste to måneder.

Vaskekort fylles opp hos Styreleder Lars Hagen i Trudvangveien 21 i denne overgangsperioden. I mars kan dette fylles 13. mars mellom kl 18-19. Anbefaler de med stort behov om å fylle opp slik at det holder frem til april/mai.

Mvh,
STYRET

Siste mulighet for befaring av våtrom tirsdag 13.02

VIKTIG

SISTE DATO FOR BEFARING AV BADENE I AS TRUDVANG ER:

TIRSDAG 13. FEBRUAR MELLOM KL 17 OG 21.

DET GJENSTÅR 17 LEILIGHETER SOM IKKE ER BESØKT.

LEILIGHETENE SOM DET HELLER IKKE DEN 13. FEBRUAR ER NOEN HJEMME FOR BEFARING, MÅ AVTALE EGEN BEFARING OG KOSTNADENE MED DENNE EKSTRA BEFARINGEN VIL BLI BELASTET EIEREN.

DE MÅ RINGE TLF.NR 97199719 TIL FRANCK NYBO OG AVTALE TID FOR BEFARING (oppgi navn, adresse og etasje) .

STYRET I AS TRUDVANG

Parkering i bakgårdens korridorer

Styret har sett en økende tendens til parkering i bakgården etter at beboerparkering har blitt inført i Frogner Bydel. Styret må derfor minne beboerne om at parkering i bakgårdens korridorer ikke er tillatt. I dette området er det kun tillatt med «av-og-pålessing», da korridorene utgjør tilgangpunkter for utrykkingskjøretøy og bevegelseshemmede personer.

Advarsel: Parkerte kjøretøy vil, og blir, meldt inn til borttauing.

MVH,
Styret