Ny vaktmester ansatt!

Syret ønsker å meddele at det er ansatt ny vaktmester i aksjelaget.

Erik begynner hos oss 1.april.

Han er 48 år og har lang erfaring som vaktmester.

Mer informasjon kommer etter hvert.

 

Med hilsen

Styret

Vaktmestertjenester Februar/Mars 2018

Arbeidsforholdet med gjeldende vaktmester opphøres fom. 01.april 2018. Styret arbeider for tiden med ansettelse av ny vaktmester med virkning fra april. Gjeldende vaktmester har nå også blitt sykmeldt ut til midten av mars, slik at styret ser seg nødt til å leie inn tjenestene nødvendig frem til egen vaktmester kan gjenoppta oppgavene i borettslaget. I en periode fremover mot april må beboerne derfor beklagligvis regne med nedsatt vaktmestertjenester. Måking vil bli forsøkt prioritert i forbindelse med innleide vaktmestertjenester de neste to måneder.

Vaskekort fylles opp hos Styreleder Lars Hagen i Trudvangveien 21 i denne overgangsperioden. I mars kan dette fylles 13. mars mellom kl 18-19. Anbefaler de med stort behov om å fylle opp slik at det holder frem til april/mai.

Mvh,
STYRET

Siste mulighet for befaring av våtrom tirsdag 13.02

VIKTIG

SISTE DATO FOR BEFARING AV BADENE I AS TRUDVANG ER:

TIRSDAG 13. FEBRUAR MELLOM KL 17 OG 21.

DET GJENSTÅR 17 LEILIGHETER SOM IKKE ER BESØKT.

LEILIGHETENE SOM DET HELLER IKKE DEN 13. FEBRUAR ER NOEN HJEMME FOR BEFARING, MÅ AVTALE EGEN BEFARING OG KOSTNADENE MED DENNE EKSTRA BEFARINGEN VIL BLI BELASTET EIEREN.

DE MÅ RINGE TLF.NR 97199719 TIL FRANCK NYBO OG AVTALE TID FOR BEFARING (oppgi navn, adresse og etasje) .

STYRET I AS TRUDVANG

Parkering i bakgårdens korridorer

Styret har sett en økende tendens til parkering i bakgården etter at beboerparkering har blitt inført i Frogner Bydel. Styret må derfor minne beboerne om at parkering i bakgårdens korridorer ikke er tillatt. I dette området er det kun tillatt med «av-og-pålessing», da korridorene utgjør tilgangpunkter for utrykkingskjøretøy og bevegelseshemmede personer.

Advarsel: Parkerte kjøretøy vil, og blir, meldt inn til borttauing.

MVH,
Styret

 

 

BEFARING AV ALLE BEBOERES BADEROM

VIKTIG

BEFARING AV VÅTROM I ALLE LEILIGHETENE

I ARBEIDET MED SOILRØRREHABILITERINGEN ER DET BEHOV FOR Å SJEKKE  FORHOLD RUNDT SLUKLØSNINGER I LEILIGHETENES BADEROM.

STYRET HAR ENGASJERT EN KONSULENT TIL Å FORETA DENNE BEFARINGEN.

EN AV FØLGENDE DAGER DET GIS ADGANG TIL LEILIGHETEN:

ONSDAG 31.1, TIRSDAG 6.2 ELLER TIRSDAG 13.2

MELLOM KL 1700 OG 2100 

Styret i AS Trudvang

Årets befaring av Norsk Brannvern – obligatorisk for alle beboere

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Tirsdag 23. januar

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 29. januar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no