Jultretenning søndag 3. desember

JULETRETENNING

Nå er det snart begynnelsen på juletiden og da er det, som tradisjon tro, tid for å tenne grana.

Som vanlig tenner vi derfor grana første advent, som er førstkommende søndag 03.12 kl 1700. I den forbindelse vil styret invitere alle beboerne å titte ut for å få med seg begivenheten. Dette er en god anledning til å bli bedre kjent med andre i eierskapet.

Styret i AS Trudvang

christmas

Info for evakuering ved brann

EVAUKUERING VED BRANN

 Styret ble anbefalt under Gjensidiges befaring sist år at AS Trudvang burde sende inn en liste til Brann- og redningsetaten over beboere som ville kunne trenge hjelp ved brann. Dette gjorde styret tidligere i år.

Brann- og redningsetaten meldte tilbake at en slik liste for alle bygningene i kommunen ikke er til nytte for dem.

I stedet anbefalte Brann- og redningsetaten at følgende informasjon blir gitt til alle beboerne:

Ring alltid nødnummer110 hvis det brenner og fortell:

 • Hvem du er
 • Hva som skjer
 • Hvor du befinner deg
 • At du ikke er i stand til å komme deg ut på egen hånd.

Dette vil gjøre det lettere for Brann- og redningsetaten til å hjelpe deg.

Dersom det er røyk i gangen utenfor leiligheten, steng døra og hold deg inne i leiligheten.

Styret vil videre minne om at alle beboere må ha brannslukningsutstyr i leilighetene og at de sjekkes jevnlig og videre at batterier i egne brannvarslingsapparater skiftes en gang i året.’

Batterier i det felles brannvarslingsapparatet i den enkelte leilighet vil Norsk Brannvern AS i hht avtalen med dem sørge for.

Styret

Nytt fra Styret

Barnevogn-plass ledig

Per nå er det blitt frigjort en plass for barnevogner. Dersom du er interessert i denne plassen kan det styret kontaktes.

Fellesutgifter økes

Styret har sett behovet for å øke aksjelagets fellesutgifter. I denne omgang var det diskutert om det skulle bli hevet med 5, eller 10 prosent. Etter diskusjon ble det bestemt at det vil være tilstrekkelig med en 5 % økning i denn omgang. Om 6 måneder etter at vi vet mer om rehabilitering av vårt vann- og avløpsanlegg vil det midlertidig være behov for å diskutere fellesutgifter på ny.

 

Info fra styret – påminnelse om å fjerne sykler torsdag under dugnad!

Belysning i oppgangene

Styret har gått til innkjøp av nye lamper og det gjøres oppmerksom på at de gamle lampene da fortløpende blir utskiftet etterhvert som at pærene går.

Vindu-problemer i leilighetene

Et antall beboere har nå meddelt styret problemer som de har med vinduer i borettslaget. Styret innhenter service på vinduene over jul til de beboerne dette gjelder.

OBS: Husk å fjerne sykler fra sykkelstativet i bakgården på torsdag. Sykkellåser blir klippet og sykler blir plassert i bakgård, og innen kort tid solgt dersom disse ikke er fjernet på torsdag (12. oktober).

HØSTDUGNAD – OBS: sykler MÅ fjernes fra sykkelstativ denne dagen

Styret påminner om høstdugnad 12.10 fra kl 1700, hvilket også har vært info om i alle oppgangene siden en tid tilbake.

 Oppgavene vi vil gjennomføre er følgende:

 • Rensing av grønske ved sykkelstativet ved Trudvangveien 21-23 samt klipping av busker samme sted og  andre busker i bakgården
 • Fjerne kvister ved Hammerstadgt 28-30 til container som vil bli bestilt (NB ingen må legge egne ting som ønskes kastet i denne)
 • Lagring av utemøblene ved Hammerstadgt 28-30 og eventuelt vaske dem.
 • Plante lyng, beskjære busker

 NB: ALLE SYKLENE SOM STÅR I SYKKELSTATIVET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN.

Låsen på sykler som ikke er fjernet vil bli kuttet og flyttet til hage – deretter lagt ut til salg dersom ikke flyttet innen kort tid!

Til nå har 8 beboere meldt fra om deltagelse på dugnaden og i tillegg vil styret og vaktmester delta. Vi oppfordrer flere til å melde seg på i god tid før den 12.10 slik at styret kan foreta nødvendige innkjøp til en enkel servering til dem som deltar.

 

Tilstand i kjellere i AS Trudvang

FUKTIGHET, MUGG, RÅTE OG SOPP I KJELLERNE

Styret engasjerte i juni  Mycoteam AS for sjekk av fuktighet i kjellerne. Bakgrunnen for det var avdekking av betydelige fuktskader i vaktmesterens kjellerbod da han overtok den.

Mycoteam avdekket fuktighet i alle kjellerne, i flere til dels meget høy fuktighet. Dette har resultert i betydelige råte-, mugg-, og soppskader i treveggene mellom bodene og på murveggene. For en stor del skyldes dette dårlig utlufting i kjellerne, bl.a. som følge av at luftevinduene i alle  bygningene er tettet igjen. Videre er enkelte boder blitt helt innbygd og generelt medfører treveggene mellom bodene og dører til disse dårlig utlufting, I tillegg er mange boder svært fullpakket med ulike saker.

Mycoteam foreslo en rekke tiltak for å bedre forholdene. Styret understreker at bodene i kjellerne i utgangspunktet kun er ment til lagring (verktøy, sportsutstyr mm) og ikke til annet bruk .

Enkelte av tiltakene for å bedre forholdene gjelder den enkeltes bod som styret ber den enkelte ordne med selv:

 • Boder som er fullagret må det ryddes opp i.
 • Sette opp vinduene i bodene spesielt i sommersesongen.
 • Dyrefor må ikke lagres i kjellerne (tiltrekker seg gnagere)
 • Lagring av organisk materialer (tre, tekstiler mm) på gulv og mot yttervegger må unngås. Dersom slikt materiale lagres på gulv skal det skilles med plastklosser eller grunnmurspapp mot gulvet. Tekstiler skal lagres i tette plastposer eller kasser med lokk.
 • I boder, som er bygd inn med bl.a. ny innvendig kledning mot yttervegg og til nabobodene, må den enkelte sjekke om det er råte, mugg mm bak kledningen. Dette gjelder bl.a forretningslokalene, enkelte boder i T 25-27 og selskapets styrerom (i det siste tilfellet ble det påvist fuktighet mellom ytterveggene og indre bekledning).

 

Styret ber eierne/beboerne gjennomføre tiltakene som den enkelte kan gjennomføre og som er satt opp over.