Hundehold

HUNDEHOLD

Det er etter hvert blitt svært mange av beboerne i AS Trudvang som har hund.

Styret vil understreke at når hunden luftes i bakgården skal den være i bånd. Det er mange som er redd hunder og følgelig ikke liker frittløpende hunder.

Videre er det flere som klager over at det lukter rundt busker og trær etter diverse etterlatenskaper fra dyreholdet. Når hunden skal luftes i nødvendige ærender, skal det skje utenfor bakgården og uansett hvor hunden luftes må det brukes hundeposer.

Hunder og andre dyr trenger naturligvis mat. AS Trudvang har betydelig rotte-og museplager i kjellerne. Oppbevaring av dyremat i kjellerbodene må derfor ikke forekomme fordi det vil tiltrekke udyrene.

Styret i AS Trudvang

Innbruddssikkert sykkelplass i bakgården

Styret gjennomførte i dag en runde hos alle beboere i borettslaget mellom 17.30-20.00, hvor vi spurte beboerne hvorvidt de var interessert i en plass i et potensielt innkjøp av sykkelskur. Undersøkelsen har blitt utført som følge av vedtatt forslag i generalforsamling 2017 om å lodde stemningen for dette.

Det var mange som ikke fikk anledning til å svare på undersøkelsen. Av alle boenhetene, så oppnådde vi ikke kontakt med 44 enheter. Derfor, som et tiltak for å gi alle muligheten til å svare på undersøkelsen, så åpner vi for at de som ikke fikk besøk i dag – og som er interessert i en innbruddsikker sykkelplass i bakgården – om å ta kontakt til styret på vår mail: styret@astrudvang.no

For de som ikke er kjent med tiltaket; så er dette kort fortalt et tilbud som gir beboere en mulighet til å oppbevare sykkelen lett tilgjengelig ute, men samtidig vesentlig redusere sjansen for at den blir stjålet i en innlås sykkelbod. Tiltaket er midlertidig ikke gratis (da de som ikke bruker tilbudet heller ikke skal betale for det). Pris vil ligge på et sted mellom 100-200 kr i måneden. Dersom du synes dette høres greit ut for deg, samt er interessert – ta kontakt med styret så fort som mulig. Foreløpig er det greit å ikke ville binde seg, selv om, over sommerferien vil vi be alle som har meldt seg som interessert om å bestemme seg.

 

KARTLEGGING AV AVLØPS- OG VANNFORHOLD I AS TRUDVANG

Styret viser til generalforsamlingens vedtak om å rehabilitere soilrørene/avløpsrørene i selskapet. Videre vises det til informasjon til eierne at styret som ledd i dette arbeidet har behov for å kartlegge en del forhold knyttet til avløps- og vannforholdene i den enkelte leilighet.

Vedlagt er et spørreskjema styret har utarbeidet for kartleggingen.

Vi ber om at alle boenhetene fyller ut skjemaet så godt dere kan for dette er viktig. Dette skrivet er lagt i postkassene til alle. Leietagere som har mottatt dette skrivet, må ta kontakt med eieren av leiligheten de leier og bli enige om hvem som skal besvare kartleggingen.

Spørreskjemaet bes sendt til Lars Hagen Trudvangveien 19 0363 Oslo innen AUGUST 2017

 

På forhånd takk,

Hilsen styret

Vinduer

Styret har etterhvert fått info om at enkelte beboere har merket seg feil på sine vinduer. Feil gjelder da hovedsakelig problemer med å åpne/lukke et eller flere av vinduene uten problemer. Vi ønsker i den forbindelse å gi til alle beboere en mulighet til å gi oss input dersom de har tilsvarende problemer, slik at alle med problemer inspiseres samtidig når vindusleverandør gjennomgår service. Frist på input er 01.07.2017 (1. juli).

Gi derfor en lyd fra deg om det finnes problemer med enkelte av vinduene deres etter beskrivelsen gitt over på mailen vår styret@astrudvang.no

Styret

Takk for innsatsen på dugnaden!

Styret takker de som møtte på dugnad!

Vi fikk gjort en del, men dessverre var fremmøte mindre enn hva vi har hatt tidligere. Det var særlig en del hagearbeid som ikke ble fullført (luking, etc.).

De som deltok på dugnaden vil få refundert 300 kr via fellesutleien i Juli eller August.

Ønsker at alle beboerne vil kose seg i bakgården vår. Erfaringsvis vet vi at bakgården blir mye brukt på gode dager i tiden fremover. Styret minner dermed alle beboere om å rydde opp etter seg, og forlate bord og stoler slik du ønsker å finne dem selv. Felles griller settes hels på plass innimellom hekkene for å minimalisere risiko for tyveri av utstyret vårt.