BEFARING AV ALLE BEBOERES BADEROM

VIKTIG

BEFARING AV VÅTROM I ALLE LEILIGHETENE

I ARBEIDET MED SOILRØRREHABILITERINGEN ER DET BEHOV FOR Å SJEKKE  FORHOLD RUNDT SLUKLØSNINGER I LEILIGHETENES BADEROM.

STYRET HAR ENGASJERT EN KONSULENT TIL Å FORETA DENNE BEFARINGEN.

EN AV FØLGENDE DAGER DET GIS ADGANG TIL LEILIGHETEN:

ONSDAG 31.1, TIRSDAG 6.2 ELLER TIRSDAG 13.2

MELLOM KL 1700 OG 2100 

Styret i AS Trudvang

Årets befaring av Norsk Brannvern – obligatorisk for alle beboere

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Tirsdag 23. januar

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 29. januar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Jultretenning søndag 3. desember

JULETRETENNING

Nå er det snart begynnelsen på juletiden og da er det, som tradisjon tro, tid for å tenne grana.

Som vanlig tenner vi derfor grana første advent, som er førstkommende søndag 03.12 kl 1700. I den forbindelse vil styret invitere alle beboerne å titte ut for å få med seg begivenheten. Dette er en god anledning til å bli bedre kjent med andre i eierskapet.

Styret i AS Trudvang

christmas

Info for evakuering ved brann

EVAUKUERING VED BRANN

 Styret ble anbefalt under Gjensidiges befaring sist år at AS Trudvang burde sende inn en liste til Brann- og redningsetaten over beboere som ville kunne trenge hjelp ved brann. Dette gjorde styret tidligere i år.

Brann- og redningsetaten meldte tilbake at en slik liste for alle bygningene i kommunen ikke er til nytte for dem.

I stedet anbefalte Brann- og redningsetaten at følgende informasjon blir gitt til alle beboerne:

Ring alltid nødnummer110 hvis det brenner og fortell:

  • Hvem du er
  • Hva som skjer
  • Hvor du befinner deg
  • At du ikke er i stand til å komme deg ut på egen hånd.

Dette vil gjøre det lettere for Brann- og redningsetaten til å hjelpe deg.

Dersom det er røyk i gangen utenfor leiligheten, steng døra og hold deg inne i leiligheten.

Styret vil videre minne om at alle beboere må ha brannslukningsutstyr i leilighetene og at de sjekkes jevnlig og videre at batterier i egne brannvarslingsapparater skiftes en gang i året.’

Batterier i det felles brannvarslingsapparatet i den enkelte leilighet vil Norsk Brannvern AS i hht avtalen med dem sørge for.

Styret

Nytt fra Styret

Barnevogn-plass ledig

Per nå er det blitt frigjort en plass for barnevogner. Dersom du er interessert i denne plassen kan det styret kontaktes.

Fellesutgifter økes

Styret har sett behovet for å øke aksjelagets fellesutgifter. I denne omgang var det diskutert om det skulle bli hevet med 5, eller 10 prosent. Etter diskusjon ble det bestemt at det vil være tilstrekkelig med en 5 % økning i denn omgang. Om 6 måneder etter at vi vet mer om rehabilitering av vårt vann- og avløpsanlegg vil det midlertidig være behov for å diskutere fellesutgifter på ny.

 

Info fra styret – påminnelse om å fjerne sykler torsdag under dugnad!

Belysning i oppgangene

Styret har gått til innkjøp av nye lamper og det gjøres oppmerksom på at de gamle lampene da fortløpende blir utskiftet etterhvert som at pærene går.

Vindu-problemer i leilighetene

Et antall beboere har nå meddelt styret problemer som de har med vinduer i borettslaget. Styret innhenter service på vinduene over jul til de beboerne dette gjelder.

OBS: Husk å fjerne sykler fra sykkelstativet i bakgården på torsdag. Sykkellåser blir klippet og sykler blir plassert i bakgård, og innen kort tid solgt dersom disse ikke er fjernet på torsdag (12. oktober).