HØSTDUGNAD – OBS: sykler MÅ fjernes fra sykkelstativ denne dagen

Styret påminner om høstdugnad 12.10 fra kl 1700, hvilket også har vært info om i alle oppgangene siden en tid tilbake.

 Oppgavene vi vil gjennomføre er følgende:

  • Rensing av grønske ved sykkelstativet ved Trudvangveien 21-23 samt klipping av busker samme sted og  andre busker i bakgården
  • Fjerne kvister ved Hammerstadgt 28-30 til container som vil bli bestilt (NB ingen må legge egne ting som ønskes kastet i denne)
  • Lagring av utemøblene ved Hammerstadgt 28-30 og eventuelt vaske dem.
  • Plante lyng, beskjære busker

 NB: ALLE SYKLENE SOM STÅR I SYKKELSTATIVET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN.

Låsen på sykler som ikke er fjernet vil bli kuttet og flyttet til hage – deretter lagt ut til salg dersom ikke flyttet innen kort tid!

Til nå har 8 beboere meldt fra om deltagelse på dugnaden og i tillegg vil styret og vaktmester delta. Vi oppfordrer flere til å melde seg på i god tid før den 12.10 slik at styret kan foreta nødvendige innkjøp til en enkel servering til dem som deltar.

 

Tilstand i kjellere i AS Trudvang

FUKTIGHET, MUGG, RÅTE OG SOPP I KJELLERNE

Styret engasjerte i juni  Mycoteam AS for sjekk av fuktighet i kjellerne. Bakgrunnen for det var avdekking av betydelige fuktskader i vaktmesterens kjellerbod da han overtok den.

Mycoteam avdekket fuktighet i alle kjellerne, i flere til dels meget høy fuktighet. Dette har resultert i betydelige råte-, mugg-, og soppskader i treveggene mellom bodene og på murveggene. For en stor del skyldes dette dårlig utlufting i kjellerne, bl.a. som følge av at luftevinduene i alle  bygningene er tettet igjen. Videre er enkelte boder blitt helt innbygd og generelt medfører treveggene mellom bodene og dører til disse dårlig utlufting, I tillegg er mange boder svært fullpakket med ulike saker.

Mycoteam foreslo en rekke tiltak for å bedre forholdene. Styret understreker at bodene i kjellerne i utgangspunktet kun er ment til lagring (verktøy, sportsutstyr mm) og ikke til annet bruk .

Enkelte av tiltakene for å bedre forholdene gjelder den enkeltes bod som styret ber den enkelte ordne med selv:

  • Boder som er fullagret må det ryddes opp i.
  • Sette opp vinduene i bodene spesielt i sommersesongen.
  • Dyrefor må ikke lagres i kjellerne (tiltrekker seg gnagere)
  • Lagring av organisk materialer (tre, tekstiler mm) på gulv og mot yttervegger må unngås. Dersom slikt materiale lagres på gulv skal det skilles med plastklosser eller grunnmurspapp mot gulvet. Tekstiler skal lagres i tette plastposer eller kasser med lokk.
  • I boder, som er bygd inn med bl.a. ny innvendig kledning mot yttervegg og til nabobodene, må den enkelte sjekke om det er råte, mugg mm bak kledningen. Dette gjelder bl.a forretningslokalene, enkelte boder i T 25-27 og selskapets styrerom (i det siste tilfellet ble det påvist fuktighet mellom ytterveggene og indre bekledning).

 

Styret ber eierne/beboerne gjennomføre tiltakene som den enkelte kan gjennomføre og som er satt opp over.

Info fra Styret

OM SOILRØR

 

Styret mangler spørreskjema fra ca 20 eiere/leietagere.

 

To av spørreskjemaene vi har mottatt mangler navn, adresse og etasje. Da er de verdiløse for det formål svarene skal benyttes til. De som tror de kan ha glemt dette, må sende nytt spørreskjema.

 

OVERSVØMMELSE  I KJELLER I TRUDVANVN 21-23

 

For  noen dager siden tettet soilrøret seg helt til i kjelleren. Tilkalt rørlegger fikk spylt det rent og kunne fortelle at større papirstykker (bleier, bind mm) hadde forårsaket tilstoppingen.

Styret understreker at det ikke må kastes annet i WC enn det WC er ment for.

 At slikt materiale setter seg fast i soilrørene skyldes trolig at rørene innvendig er ganske rufsete. Dette understreker behovet for soilrørrehabiliteringen som styret for tiden arbeider med.

Høstdugnad

(FRIVILLIG) HØSTDUGNAD I BORETTSLAGET torsdag 12.10.2017

Vi fikk ikke gjennomført alle oppgaver som var nødvendig på årets vårdugnad, dermed kaller vi nå inn til en frivillig høstdugnad. Vi i styret hadde satt veldig pris på om å vite på forhånd om hvor mange som kan stille på denne dugnaden 12. oktober.

Send derfor gjerne en beskjed til styret@astrudvang.no om du tror at du kan stille.

Vi i styret håper at mange ønsker å bidra til fellesskapet!

Kartlegging av rørforhold – Status oppdatering

Styret har mottatt 54 skjema i kartleggingen av rør-status i hver enkelt bolig i AS Trudvang – hvorav noen glemte å skrive på navn og adresse i sitt skjema. Vi mangler 42 skjema fra beboerene og gjør oppmerksom at vi derfor gir en ny frist til å levere inn disse skjema – 01.09.2017. Disse skjema skal leveres til Lars Hagen i Trudvangveien 19. Beboere som ikke har levert innen denne fristen må påregne at ekstra kostnader kan påløpe for den enkelte som henger etter.

Med andre ord – sørg for å fylle ut dette snarest dersom dette ikke alt er gjort. 

 

Påminnelse for å svare på kartlegging av rørsystem

Mange har enda ikke levert inn skjema som har blitt levert i postkassene før sommeren angående en kartlegging av rørsystemet i aksjelaget. Det er veldig viktig at alle leverer denne så fort som mulig (opprinnelig frist 1.august), med så korrekte svar som mulig.

Dersom dere ikke vet svaret på alle spørsmålene, må dere likevel forsøke å finne ut av svaret. Dersom dere etter å ha forsøkt å finne ut av svaret, må dere eventuelt skrive at dere ikke vet i margen.

 

Styret