Info fra Styret

OM SOILRØR

 

Styret mangler spørreskjema fra ca 20 eiere/leietagere.

 

To av spørreskjemaene vi har mottatt mangler navn, adresse og etasje. Da er de verdiløse for det formål svarene skal benyttes til. De som tror de kan ha glemt dette, må sende nytt spørreskjema.

 

OVERSVØMMELSE  I KJELLER I TRUDVANVN 21-23

 

For  noen dager siden tettet soilrøret seg helt til i kjelleren. Tilkalt rørlegger fikk spylt det rent og kunne fortelle at større papirstykker (bleier, bind mm) hadde forårsaket tilstoppingen.

Styret understreker at det ikke må kastes annet i WC enn det WC er ment for.

 At slikt materiale setter seg fast i soilrørene skyldes trolig at rørene innvendig er ganske rufsete. Dette understreker behovet for soilrørrehabiliteringen som styret for tiden arbeider med.

Høstdugnad

(FRIVILLIG) HØSTDUGNAD I BORETTSLAGET torsdag 12.10.2017

Vi fikk ikke gjennomført alle oppgaver som var nødvendig på årets vårdugnad, dermed kaller vi nå inn til en frivillig høstdugnad. Vi i styret hadde satt veldig pris på om å vite på forhånd om hvor mange som kan stille på denne dugnaden 12. oktober.

Send derfor gjerne en beskjed til styret@astrudvang.no om du tror at du kan stille.

Vi i styret håper at mange ønsker å bidra til fellesskapet!

Kartlegging av rørforhold – Status oppdatering

Styret har mottatt 54 skjema i kartleggingen av rør-status i hver enkelt bolig i AS Trudvang – hvorav noen glemte å skrive på navn og adresse i sitt skjema. Vi mangler 42 skjema fra beboerene og gjør oppmerksom at vi derfor gir en ny frist til å levere inn disse skjema – 01.09.2017. Disse skjema skal leveres til Lars Hagen i Trudvangveien 19. Beboere som ikke har levert innen denne fristen må påregne at ekstra kostnader kan påløpe for den enkelte som henger etter.

Med andre ord – sørg for å fylle ut dette snarest dersom dette ikke alt er gjort. 

 

Påminnelse for å svare på kartlegging av rørsystem

Mange har enda ikke levert inn skjema som har blitt levert i postkassene før sommeren angående en kartlegging av rørsystemet i aksjelaget. Det er veldig viktig at alle leverer denne så fort som mulig (opprinnelig frist 1.august), med så korrekte svar som mulig.

Dersom dere ikke vet svaret på alle spørsmålene, må dere likevel forsøke å finne ut av svaret. Dersom dere etter å ha forsøkt å finne ut av svaret, må dere eventuelt skrive at dere ikke vet i margen.

 

Styret

Hundehold

HUNDEHOLD

Det er etter hvert blitt svært mange av beboerne i AS Trudvang som har hund.

Styret vil understreke at når hunden luftes i bakgården skal den være i bånd. Det er mange som er redd hunder og følgelig ikke liker frittløpende hunder.

Videre er det flere som klager over at det lukter rundt busker og trær etter diverse etterlatenskaper fra dyreholdet. Når hunden skal luftes i nødvendige ærender, skal det skje utenfor bakgården og uansett hvor hunden luftes må det brukes hundeposer.

Hunder og andre dyr trenger naturligvis mat. AS Trudvang har betydelig rotte-og museplager i kjellerne. Oppbevaring av dyremat i kjellerbodene må derfor ikke forekomme fordi det vil tiltrekke udyrene.

Styret i AS Trudvang