KARTLEGGING AV AVLØPS- OG VANNFORHOLD I AS TRUDVANG

Styret viser til generalforsamlingens vedtak om å rehabilitere soilrørene/avløpsrørene i selskapet. Videre vises det til informasjon til eierne at styret som ledd i dette arbeidet har behov for å kartlegge en del forhold knyttet til avløps- og vannforholdene i den enkelte leilighet.

Vedlagt er et spørreskjema styret har utarbeidet for kartleggingen.

Vi ber om at alle boenhetene fyller ut skjemaet så godt dere kan for dette er viktig. Dette skrivet er lagt i postkassene til alle. Leietagere som har mottatt dette skrivet, må ta kontakt med eieren av leiligheten de leier og bli enige om hvem som skal besvare kartleggingen.

Spørreskjemaet bes sendt til Lars Hagen Trudvangveien 19 0363 Oslo innen AUGUST 2017

 

På forhånd takk,

Hilsen styret

Vinduer

Styret har etterhvert fått info om at enkelte beboere har merket seg feil på sine vinduer. Feil gjelder da hovedsakelig problemer med å åpne/lukke et eller flere av vinduene uten problemer. Vi ønsker i den forbindelse å gi til alle beboere en mulighet til å gi oss input dersom de har tilsvarende problemer, slik at alle med problemer inspiseres samtidig når vindusleverandør gjennomgår service. Frist på input er 01.07.2017 (1. juli).

Gi derfor en lyd fra deg om det finnes problemer med enkelte av vinduene deres etter beskrivelsen gitt over på mailen vår styret@astrudvang.no

Styret

Takk for innsatsen på dugnaden!

Styret takker de som møtte på dugnad!

Vi fikk gjort en del, men dessverre var fremmøte mindre enn hva vi har hatt tidligere. Det var særlig en del hagearbeid som ikke ble fullført (luking, etc.).

De som deltok på dugnaden vil få refundert 300 kr via fellesutleien i Juli eller August.

Ønsker at alle beboerne vil kose seg i bakgården vår. Erfaringsvis vet vi at bakgården blir mye brukt på gode dager i tiden fremover. Styret minner dermed alle beboere om å rydde opp etter seg, og forlate bord og stoler slik du ønsker å finne dem selv. Felles griller settes hels på plass innimellom hekkene for å minimalisere risiko for tyveri av utstyret vårt.

SOILRØRFORNYING

Som ledd i fremdriften i arbeidet med soilrørfornying har styret funnet det nødvendig å foreta en kartlegging av hvor mange leiligheter det er foretatt rehabilitering i bad, toalett evt andre steder med avløps- og vanntilknytning i den senere tid. Denne kartleggingen er planlagt i siste del av mai.

Styret anbefaler at ingen eiere setter i gang rehabiliteringsarbeider i bad, toalett, kjøkken mm før det foreligger en endelig plan og fremdrift for prosjektet.

Minner også om dugnaden tirsdag 09. mai!

Vårdugnaden 2017

dugnad

Hei alle sammen!
Vi har bestemt dato for årets vårdugnad. Dugnaden blir avholdt tirsdag 09. mai, slik at huset og bakgården blir klar før nasjonaldagen.

Deltakelse er viktig for at det ikke skal bli urimelig mye på enkelte. Dersom du midlertidig ikke føler deg i stand til å utføre fysisk arbeid, kan du henvende deg til styret i forkant av dugnaden for å tildeles andre oppgaver.

Som ved tidligere år, vil fravær meldes til OBF, og medføre tap av 300 kroner per leilighet.

Vel møtt på dugnad 09. mai!