KONTROLL OG SJEKK AV BRANNVARSLINGSUTSTYR OG –ANLEGG

Norsk Brannvern har nå gjennomført sjekk og kontroll av brannvarlingsutstyr og -anlegg i to omganger i nær alle leilighetene.

Den første runden ble foretatt i februar og omfattet sjekk og kontroll av den enkelte leilighets brannslukningsapparat samt egne brannvarslere.

Under befaringen ble leieboerne gjort oppmerksom på eventuelle feil og mangler (bla. for gamle slukningsapparat, feil plassering av egne brannvarslere og utgåtte batterier i disse mm).

Styret forutsetter at den enkelte leieboer selv sørger for at slike feil og mangler blir rettet opp.

Den andre runden ble foretatt i mars og nå sist 30.3 og omfattet skifte av batterier i brannvarsleren knyttet til selskapets felles brannvarlingssystem samt installering av brannvarsler i leiligheter hvor denne var fjernet. Eierne vil i siste tilfelle bli belastet med kostnadene med installering av ny varsler.

Styret har tatt opp med Norsk Brannvern at neste kontroll og sjekk av brannvernutstyret hos oss må planlegges bedre for å unngå at hver leilighet må besøkes to ganger. Dvs at leilighetenes eget brannsikringsutstyr og skifte av batterier i det felles varslingsanlegg gjøres samtidig.

Ny vaktmester er ansatt!

Ny vaktmester

Jens Solheim, 42 år er ansatt som vaktmester i AS Trudvang fra 01.03.2017.
Mer informasjon vil vi eventuelt komme tilbake til. Jens vil flytte inn i vaktmesterleiligheten til helgen/begynnelsen av neste uke.

Oppfordrer alle beboere å ta vel han vel i mot!

Vaskekort

Kortene kan nå kjøpes mellom 1800 og 1900 hver tirsdag fom. 07.03.17. 

 

Brannkontroll i alle leiligheter – Viktig info til beboere

norsk brannvern

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss – les: hjemme hos oss – mellom klokken 17:00 og 21:00, Mandag 30. januar.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Mandag 6. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Med andre ord må alle beboere være hjemme innenfor tidsrommet 17:00 og 20:00 en av disse to dagene. Det er mulig å anordne en stedsfortreder hjemme hos seg selv i dette tidsrommet, dersom man selv ikke har anledning. Norsk Brannvern kan komme utenfor dette tidsrommet, men dersom det er få som ikke har dette problemet (mindre enn 20% av alle beboerne), så vil hver enkelt beboer måtte bekoste en befaring på et annet tidspunkt selv. Ta i såfall direkte kontakt med Norsk Brannvern.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)

Mvh,
Styret

Info fra styret

Vaktmester:

Styret har lyst ut stilling på finn.no for å engasjere ny vaktmester. Det har blitt bestemt at det kun engasjeres ny vaktmester for 1 år i første omgang. Styret håper å få tak i ny vaktmester innen mars/april, og ser seg nødt til å leie inn nødvendige tjenester fra eksternt vaktmesterfirma i mellomtiden. Vi minner derfor om at visse tjenester kan være begrenset inntil ny vaktmester er engasjert. Link til stilling under:
https://m.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=89651928&fks=89651928

E-post som sendes til vaktmester vil sporadisk besvares av styret. Det kan dermed være like greit å sende direkte til styret i tiden frem til ny vaktmester engasjeres.

Generalforsamling

Fastsatt dato 03.04.2017, kl. 18.00 HOLD AV DENNE DAGEN 🙂 

Styret ber om at alle som har anledning møter opp. Det skal blandt annet behandles vedtektsendringer, samt en større oppgradering av borettslagets soilrørsystem/rørfornying, mm. Innkallelse kommer i posten senere fra OBF.

OPPFYLLING AV VASKEKORT

Fra og med uke 4 kan kort til vaskeriene fylles opp hos Lars Hagen i Trudvangveien 19 ( tlf 93837950) hver tirsdag fra kl 1800 til 1900.

Denne ordningen vil vare inntil ny informasjon vil bli sendt ut, dvs til ny vaktmester er ansatt.

Mvh,
Styret

Info til aksjeeiere

Vaktmester:
 
Vaktmesteren  i AS Trudvang har sagt opp sin stilling,  og arbeidsforholdet avsluttes  28.02.17.
På bakgrunn av dette vil vaktmestertjenesten bli noe redusert i denne perioden.
 
Styret jobber med å finne ny vaktmester/vaktmestertjeneste.
 
Vaskekort :
 
Kan kjøpes hos vaktmesteren i uke 2 og  to siste uker i februar.
  
Med hilsen Styret i ASTrudvang