Nytt brannvernutstyr

Hei!

Styret har nå montert brannslukningsapparater på loft og i kjellergangen.

Det anmodes om at alle er forsiktige med levende lys etc. og ønsker alle beboere en fin adventtid.

 

Mvh Styret.

Informasjon om brannen i søppelkassene, Trudvangveien 23-25

Brann som ble påsatt i søppelkassene den 20. oktober har blitt anmeldt til politiet. Det er meldt inn ønske om erstatning til forsikringsselskapet.

Siden vi har en åpen bakgård vil det alltid eksistere en viss risiko for at noe slikt som dette kan skje i hos oss. Derfor ber vi alle beboere i Trudvang om å gi beskjed til styret eller vaktmester snarest dersom dere oppdager noe mistenkelig som kan medføre våre beboere eller vår bakgård skade.

Styret
AS Trudvang

Nytt fra AS Trudvang

                                                                                              RØYKING PÅ LOFTENE

I et av loftene er det oppdaget sigarettsneiper på gulvene. Gulvene i loftene er av trematerialer og loftene generelt og gulvene spesielt er fulle av støv.

Røyking på loftene er ikke tillatt for risikoen for brann er stor.

Av samme grunn vil styret påpeke at annen virksomhet på loftet som kan medføre brannfare ikke er tillatt (åpen ild, bruk av diverse el-utstyr, drill, skismøringsutstyr o.l.). Om noen aksjeeiere eller leieboere gjør dette, vil eieren av aksjene bli pålagt å avslutte leieforholdet umiddelbart og styret vil også kunne kreve salg av aksjene.

Styret ber om å bli informert dersom det oppdages at det kan være tegn på brannfarlig virksomhet foregår.

Styret

Nytt fra AS Trudvang

VINTER

Vinteren er på vei og det merkes i gulvene hos de som bor i 1 etasje.

Vennligst sjekk at vinduene i kjellerbodene er lukket skikkelig for vinteren for å unngå snø i kjelleren og vannlekkasjer pga frosne rør.

Vaktmesteren.

Nytt fra AS Trudvang

BOD I OPPGANG

Disponerer du en av de små bodene som er i korridoren ut til brannbalkongen?

Disse bodene har gjennomgående vannrør som fryser og sprekker når det blir kuldegrader.

Den som disponerer en slik bod er derfor pliktig å holde boden oppvarmet om vinteren.

Både aksjonær og leietaker er ansvarlig ved lekkasjer som skyldes frosne rør.