Info til aksjeeiere

Vaktmester:
 
Vaktmesteren  i AS Trudvang har sagt opp sin stilling,  og arbeidsforholdet avsluttes  28.02.17.
På bakgrunn av dette vil vaktmestertjenesten bli noe redusert i denne perioden.
 
Styret jobber med å finne ny vaktmester/vaktmestertjeneste.
 
Vaskekort :
 
Kan kjøpes hos vaktmesteren i uke 2 og  to siste uker i februar.
  
Med hilsen Styret i ASTrudvang

Info fra styret

Aksjelaget har hatt besøk fra Gjensidige Forsikringselskap, ved gjennomgang av husets fellesarealer (loft og kjeller) og bemerket følgende:

Kjellerdører og loftsdører:

Flere av disse dørene sto ulåste under befaringen og det anmodnes derfor at alle boder blir holdt lukket og låst herretter. Videre minner vi igjen om at det ikke er lov å sette fra seg ting i fellesarealene, dvs. loft, kjeller, oppganger, etc. Forsikringsselskapet reagerte på dette av brannhensyn.

Soilrør (avløpsrør):

Dette ble også påpekt av Gjensidiges representanter. Risiko for høyt skadeomfang som følge av gamle rør er nå så høyt at dette må byttes. Styret jobber nå med å innhente anbud for rehabilitering av borettslagets soilrør. Av vår erfaring finnes det to metoder for å gjøre denne jobben, hvorav den ene metoden (rørfornying) går ut på å fornye dagens uten å måtte rive rørene. Straks metode og anbud foreligger vil styret starte med å innarbeide en finansieringsplan. Denne planen ser styret for seg at presenteres for generalforsamlingen 2017.

 

Gjensidige har påpekt punktene over som viktige faktorer for forsikringspremien vår. Det er derfor naturlig at vi jobber med dette videre.

Styret ønsker alle beboerne en meget fin og behagelig jul!

christmas

Nytt brannvernutstyr

Hei!

Styret har nå montert brannslukningsapparater på loft og i kjellergangen.

Det anmodes om at alle er forsiktige med levende lys etc. og ønsker alle beboere en fin adventtid.

 

Mvh Styret.

Informasjon om brannen i søppelkassene, Trudvangveien 23-25

Brann som ble påsatt i søppelkassene den 20. oktober har blitt anmeldt til politiet. Det er meldt inn ønske om erstatning til forsikringsselskapet.

Siden vi har en åpen bakgård vil det alltid eksistere en viss risiko for at noe slikt som dette kan skje i hos oss. Derfor ber vi alle beboere i Trudvang om å gi beskjed til styret eller vaktmester snarest dersom dere oppdager noe mistenkelig som kan medføre våre beboere eller vår bakgård skade.

Styret
AS Trudvang

Nytt fra AS Trudvang

                                                                                              RØYKING PÅ LOFTENE

I et av loftene er det oppdaget sigarettsneiper på gulvene. Gulvene i loftene er av trematerialer og loftene generelt og gulvene spesielt er fulle av støv.

Røyking på loftene er ikke tillatt for risikoen for brann er stor.

Av samme grunn vil styret påpeke at annen virksomhet på loftet som kan medføre brannfare ikke er tillatt (åpen ild, bruk av diverse el-utstyr, drill, skismøringsutstyr o.l.). Om noen aksjeeiere eller leieboere gjør dette, vil eieren av aksjene bli pålagt å avslutte leieforholdet umiddelbart og styret vil også kunne kreve salg av aksjene.

Styret ber om å bli informert dersom det oppdages at det kan være tegn på brannfarlig virksomhet foregår.

Styret