Nytt fra AS Trudvang

                                                                                              RØYKING PÅ LOFTENE

I et av loftene er det oppdaget sigarettsneiper på gulvene. Gulvene i loftene er av trematerialer og loftene generelt og gulvene spesielt er fulle av støv.

Røyking på loftene er ikke tillatt for risikoen for brann er stor.

Av samme grunn vil styret påpeke at annen virksomhet på loftet som kan medføre brannfare ikke er tillatt (åpen ild, bruk av diverse el-utstyr, drill, skismøringsutstyr o.l.). Om noen aksjeeiere eller leieboere gjør dette, vil eieren av aksjene bli pålagt å avslutte leieforholdet umiddelbart og styret vil også kunne kreve salg av aksjene.

Styret ber om å bli informert dersom det oppdages at det kan være tegn på brannfarlig virksomhet foregår.

Styret

Nytt fra AS Trudvang

VINTER

Vinteren er på vei og det merkes i gulvene hos de som bor i 1 etasje.

Vennligst sjekk at vinduene i kjellerbodene er lukket skikkelig for vinteren for å unngå snø i kjelleren og vannlekkasjer pga frosne rør.

Vaktmesteren.

Nytt fra AS Trudvang

BOD I OPPGANG

Disponerer du en av de små bodene som er i korridoren ut til brannbalkongen?

Disse bodene har gjennomgående vannrør som fryser og sprekker når det blir kuldegrader.

Den som disponerer en slik bod er derfor pliktig å holde boden oppvarmet om vinteren.

Både aksjonær og leietaker er ansvarlig ved lekkasjer som skyldes frosne rør.

 

Nytt fra AS Trudvang

 

BRANNBALKONGENE

 Brannbalkongene er felles eie for beboerne i AS Trudvang. Det er hyggelig at enkelte av dere pynter med blomsterkasser på rekkverkene men vi gjør oppmerksom på følgende:

Hvis du benytter balkongen er det fint om du tar med deg stoler og bord inn i din leilighet. Alternativt bruker stoler og bord som kan slås sammen og kan bli satt inntil veggen på en slik måte at dette ikke er til hinder for bruk av balkongen som rømningsvei.

Blomsterkassene skal vende UT MOT atriet / bakgården. Blomsterpotter og annet skal IKKE stå på balkonggulvet da dette bryter med brannvernreglene for balkongen som rømningsvei.

Det er heller ikke tillatt å lagre/oppbevare noe i korridorene ut til balkongene da disse også er en del av rømningsvei ved brann.

Vi ber om at ovennevnte respekteres med hensyn til sikkerheten som angår oss alle.

Overtredelse av dette medfører at vi uten ytterligere varsel fjerner gjenstander på balkongene og i korridorene for eiers regning.

Dessverre mottar styret klager på at røyking forekommer på balkongene. Vi ber beboerne om å ta hensyn til naboene og ikke røyke foran naboens vinduer eller spesielt under naboenes vinduer. Sneiper skal heller ikke kastes i bakgården.

Til de beboerne som sjeneres av røyking på balkongene, ber vi dere om å si fra til den det gjelder slik at de kan flytte seg.

Styret vil også minne beboerne om at det er satt opp askebeger i sittegruppene i bakgården.

Mvh, Styret