Nytt fra AS Trudvang

VINTER

Vinteren er på vei og det merkes i gulvene hos de som bor i 1 etasje.

Vennligst sjekk at vinduene i kjellerbodene er lukket skikkelig for vinteren for å unngå snø i kjelleren og vannlekkasjer pga frosne rør.

Vaktmesteren.

Nytt fra AS Trudvang

BOD I OPPGANG

Disponerer du en av de små bodene som er i korridoren ut til brannbalkongen?

Disse bodene har gjennomgående vannrør som fryser og sprekker når det blir kuldegrader.

Den som disponerer en slik bod er derfor pliktig å holde boden oppvarmet om vinteren.

Både aksjonær og leietaker er ansvarlig ved lekkasjer som skyldes frosne rør.

 

Nytt fra AS Trudvang

 

BRANNBALKONGENE

 Brannbalkongene er felles eie for beboerne i AS Trudvang. Det er hyggelig at enkelte av dere pynter med blomsterkasser på rekkverkene men vi gjør oppmerksom på følgende:

Hvis du benytter balkongen er det fint om du tar med deg stoler og bord inn i din leilighet. Alternativt bruker stoler og bord som kan slås sammen og kan bli satt inntil veggen på en slik måte at dette ikke er til hinder for bruk av balkongen som rømningsvei.

Blomsterkassene skal vende UT MOT atriet / bakgården. Blomsterpotter og annet skal IKKE stå på balkonggulvet da dette bryter med brannvernreglene for balkongen som rømningsvei.

Det er heller ikke tillatt å lagre/oppbevare noe i korridorene ut til balkongene da disse også er en del av rømningsvei ved brann.

Vi ber om at ovennevnte respekteres med hensyn til sikkerheten som angår oss alle.

Overtredelse av dette medfører at vi uten ytterligere varsel fjerner gjenstander på balkongene og i korridorene for eiers regning.

Dessverre mottar styret klager på at røyking forekommer på balkongene. Vi ber beboerne om å ta hensyn til naboene og ikke røyke foran naboens vinduer eller spesielt under naboenes vinduer. Sneiper skal heller ikke kastes i bakgården.

Til de beboerne som sjeneres av røyking på balkongene, ber vi dere om å si fra til den det gjelder slik at de kan flytte seg.

Styret vil også minne beboerne om at det er satt opp askebeger i sittegruppene i bakgården.

Mvh, Styret

 

Nytt fra AS Trudvang

Miljøstasjon for farlig avfall

Inne på Shell stasjonens område i Suhms gate finnes en miljøstasjon for farlig avfall hvor man kan kaste batterier, lyspærer, olje, maling, elektriske produkter, spraybokser etc.

Det er kostnadsfritt å levere avfall på stasjonen

Det er også et returpunkt for tekstiler på samme sted.

Nøkkel til stasjonen fås hos Shell.

Det finnes også en liten miljøstasjon inne hos EXTRA hvor man kan kaste

batterier, lyspærer/lysrør og småelektrisk.

Farlig2

 Hva er farlig avfall?

Se her

Nytt fra AS Trudvang

RØMNINGSVEI VED BRANN

I alle leiligheter skal det være minst et vindu som er spesielt laget for å lette rømning ved brann etc.

Vinduet er i stuen i de fleste leiligheter og har en post som kan tas vekk for å gjøre rømningsveien bredere.

Klikk på linken under for bruksanvisning

Vinduer-Betjening_av_løs_post